Chính sách thanh toán

Áp dụng 2 hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán trực tiếp tiền mặt khi nhận hàng;
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên + số điện thoại + mã đơn hàng. Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc sau khi nhận tiền vào tài khoản chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng xác nhận và tiến hành giao hàng.

Thông tin chuyển khoản duy nhất 1 tài khoản dưới đây:

  • Công ty cổ phần Glamour
  • Số tài khoản: 171814851041593 tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Bà Triệu, chi nhánh Hà Nội