Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu tiến cứu ngẫu nhiên đối chứng mù đôi tại châu Âu về hiệu quả và tính an toàn của dòng sản phẩm Dr Michaels® (hoặc thương hiệu Soratinex®) trong điều trị vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn ổn định

Kết quả từ các thử nghiệm sản phẩm Dr Michaels được thực hiện bởi các giáo sư da liễu hàng đầu thế giới được công bố trên Tạp chí khoa học Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents (JBRHA) (http://www.biolifesas.org/contentsJBRHA.htm) một tạp chí có ảnh hưởng chuyên xuất bản các phát minh, nghiên cứu trong các lĩnh vực y học thực nghiệm và lâm sàng, sinh học phân tử, hóa sinh, phân tử điều tiết, miễn dịch tế bào và dược học – ISI IMPACT FACTOR 2.406 – năm 2013. Những công bố khoa học là bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả của sản phẩm Dr Michaels, có thể tìm tại liên kết dưới đây: http://www.biolifesas.org/contentsJBRHA.htm
Các nghiên cứu khoa học cũng được công bố tại Thư viện Y khoa Hoa kỳ – Viện Y học quốc gia Hoa kỳ (U.S. National Library of Medicine – U.S. National Institutes of Health ) và có sẵn tại đây: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27498652
Bản công bố khoa học đã dịch sang tiếng Việt có thể tải tại đây 

Các tin liên quan

Hỏi chuyên gia