Chính sách hoàn trả

  1. Sản phẩm đã mua và sử dụng sẽ không áp dụng cho trường hợp trả hàng – hoàn tiền sản phẩm hoặc đổi sản phẩm khác.
  2. Với các giao dịch thanh toán tiền trước, trong trường hợp hết hàng hoặc khách hàng không mua hàng nữa chúng tôi sẽ hoàn tiền bằng chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng do 02 (hai) bên thỏa thuận.